ประวัติมวยไทย ที่นักมวยที่ดีควรรู้

มวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ และไม่มีหนังสือ เล่มใดเขียนไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่เท่าที่ได้ปรากฏนั้น มวยไทย ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว

และอาจเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับชาติไทย ด้วยซ้ำ เพราะมวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจําชาติของไทยเราจริง ๆ ยากที่ชาติอื่นจะเลียนแบบได้

มวยไทยในสมัยก่อนเท่าที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดา หมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและสู้รบกันกับ ประเทศเพื่อนบ้านบ่อย ๆ การสู้รบในสมัยนั้นยังไม่มีปืนจะสู้กัน มี แต่ดาบทั้งสองมือและมือเดียว

เมื่อเป็นเช่นนี้การรบพุ่งก็ต้องมีการ ประชิดตัว คนไทยเห็นว่าการรบด้วยดาบนั้นเป็นการรบพุ่งที่ประชิด ตัวมากเกินไป บางครั้งคู่ต่อสู้อาจจะเข้ามาฟันเราได้ง่ายขึ้น ทําให้ แพ้คู่ต่อสู้ได้

ต่อมาเมื่อในหมู่ทหารได้รับการฝึกถีบ และเตะแล้ว ได้มี ผู้คิดว่าทําอย่างไรเราจึงจะใช้การถีบและเตะนั้นมาเป็นศิลปะ สําหรับ การต่อสู้ด้วยมือได้ จึงได้มีผู้ที่คิดจะฝึกหัดการต่อสู้ป้องกันตัว สําหรับการใช้แสดงเวลามีงานเทศกาลต่าง ๆ ไว้อวดชาวบ้าน และ เป็นของแปลกสําหรับชาวบ้าน

เมื่อเป็นเช่นนี้นานเข้าชาวบ้านหรือ คนไทยได้เห็นการถีบและเตะอย่างแพร่หลายและบ่อยเข้า จึงทําให้ ชาวบ้านมีการฝึกหัดมวยไทยกันมากจนถึงกับตั้งเป็นสํานักฝึกกัน มากมาย แต่สํานักที่ฝึกมวยไทยก็ต้องเป็นสํานักดาบที่มีชื่อดีมา ก่อน และมีอาจารย์ดีไว้ฝึกสอน

ดังนั้นมวยไทยสมัยนั้นจึงฝึกเพื่อ มีความหมาย 2 อย่างคือ

1. เพื่อไว้สําหรับสู้รบข้าศึก

2. เพื่อไว้ต่อสู้ป้องกันตัว

ฝากขั้นต่ำ100บาท